Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina


Zebra voor voetgangers, fietsers en kinderen

Een heldere, volledig geïllustreerde cursus. Ideaal voor kinderen maar ook voor volwassen voetgangers en fietsers. De cursus bestaat uit drie onderdelen (A, B en C). Elk deel bestaat uit 7 tot 9 hoofdstukken. Deel A (veilig op weg) legt de basis, deel B (samen op weg) werkt de basiskennis uit en in deel C (kies de juiste weg) komen aanvullende onderwerpen aan de orde. Elk hoofdstuk geeft puntsgewijs antwoord op een aantal vragen. Bij vrijwel elk antwoord is een illustratie beschikbaar. Die krijg je te zien door op het rode vierkantje te klikken.

Versie: januari 2004


ZebraInhoudsopgave A Veilig op weg
ZebraInhoudsopgave B Samen op weg
ZebraInhoudsopgave C Kies de juiste weg
ZebraInhoudsopgave Illustraties bij "A Veilig op weg"
ZebraInhoudsopgave Illustraties bij "B Samen op weg"
ZebraInhoudsopgave Illustraties bij "C Kies de juiste weg"
ZebraInhoudsopgave Illustraties bij auto en bromfiets
ZebraInhoudsopgave Borden (lijst van alle verkeersborden)
ZebraInhoudsopgave BegrippenHomepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina